Sunday Jul 03, 2022

ใครบ้างที่ควรทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

“อุบัติเหตุ” ถือเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินแก่ผู้ประสบโดยตรง ถึงแม้ว่าจะพยายามระมัดระวังตัว และหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากแค่ไหนก็ตาม แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะรอดพ้นจากการเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันได้อย่างสิ้นเชิง เพราะอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ และสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งจากปัจจัยที่ควบคุมได้ และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อีกมากมาย จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนเราจึงบาดเจ็บและเสียจากอุบัติเหตุกันเป็นจำนวนมากนั่นเอง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คืออะไร? ประกันอุบัติส่วนบุคคล คือ การประกันภัยที่จะมอบความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ ตั้งแต่อุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายเพียงเล็กน้อย จนไปถึงอุบัติเหตุขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรงมาก ๆ โดยบริษัทฯ จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้หลายคนเลือกที่จะทำ “ประกันอุบัติส่วนบุคคล” ที่จะช่วยคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งวงเงินคุ้มครองจากประกันรูปแบบนี้จะเข้ามามีส่วนช่วยรองรับความเสี่ยง และจัดการปัญหาจากหนักให้เบาลงได้ แล้วประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะเหมาะกับใครบ้าง เราลองมารู้คำตอบไปพร้อม ๆ กันเลย ประกันอุบัติส่วนบุคคล เหมาะกับใคร? เชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อน ทั้งอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวเอง เช่น มีดบาด, หกล้ม โดยอุบัติเหตุเหล่านี้มัก ส่งผลกระทบต่อร่างกาย เพียงเล็กน้อย และสามารถทำการรักษาพยาบาลด้วยตนเองได้ ไปจนถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากบุคคลอื่น อย่าง […]

Back to Top