Thursday Sep 29, 2022

มาเลือกซื้ออุปกรณ์แคมป์ปิ้งกันเถอะ

การท่องเที่ยวแบบแคมป์ปิ้งที่เป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ เพราะเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้ได้รับการพักผ่อน และมีกิจกรรมมากๆ ให้ทำอย่างเต็มที่ จึงเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในเมื่อการท่องเที่ยวแบบแคมป์ปปิ้งน่าสนใจขนาดนี้ก็อยากลองไปดูสักครั้ง เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติพร้อมกับเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะเข้ามา ก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและดูน่าสนุกดี แต่ก่อนจะไปแคมป์ปิ้งได้นั้นเราต้องรู้จักอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแคมป์ปิ้งกันเสียก่อน ว่ามีอะไรที่จำเป็น ควรมี และเลือกซื้ออย่างไร  วิธีเลือกซื้ออุปกรณ์แคมป์ปิ้งขั้นพื้นฐาน เต็นท์นอน (Tent)  ควรเลือกเต็นท์นอนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในที่เราจะไปตั้งแคมป์ปิ้ง รวมไปถึงต้องมีขนาดที่พอเหมาะไม่เล็ก หรือใหญ่จนเกินไป และต้องมีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก ฉะนั้นก่อนการเลือกซื้อเต็นท์ควรพิจารณาขอบเขตความต้องการใช้งานและคุณสมบัติของเต็นท์ที่ต้องการให้ถี่ถ้วน เพราะอุปกรณ์แคมป์ปิ้งชิ้นนี้ถือเป็นหัวใจหลักในการไปแคมป์ปิ้งเลยทีเดียว  ฟลายชีท (Fly Sheet)  เป็นอุปกรณ์แคมป์ปปิ้งที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งเลย และการเลือกต้องสัมพันธ์กับขนาดของเต็นท์ที่จะใช้ไปแคมป์ปิ้ง เนื่องจากว่า ฟลายชีท นั้นเป็นผืนผ้าใบที่จะคอยคลุมตัวของเต็นท์อีกที เพื่อป้องกันตัวของเต็นท์ไม่ให้โดนแสงแดด น้ำ ฝุ่น หรือพายุต่างๆ ที่จะทำให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปสู่ตัวเต็นท์ได้ยากขึ้น ทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวเต็นท์รวมไปถึงทำให้เต็นท์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น การเลือกอุปกรณ์แคมป์ปิ้งชิ้นนี้ควรเลือกที่สามารถกันน้ำ กันฝน กันฝุ่นได้ดี วัสดุสามารถยืดหยุ่นได้ และมีน้ำหนักเบา  ผ้าปูพื้น (Ground Sheet)  อุปกรณ์แคมป์ปิ้งชิ้นนี้ใช้เพื่อปูพื้นเต็นท์ด้านใน เพื่อปกป้องเต็นท์จาก ดิน น้ำ ฝุ่น และแมลงรบกวนต่างๆ และเพื่อปรับสภาพพื้นผิวด้านในเต็นท์ให้เรียบขึ้น ดังนั้นควรเลือกที่สามารถกันน้ำ กันฝุ่นได้ดี พร้อมทั้งมีความหนาสักเล็กน้อย เพื่อเพิ่มสัมผัสที่นุ่มนวลขึ้นเวลาที่พักผ่อนภายในเต็นท์ […]

Back to Top